När du skrivit färdigt din bok är det dags att publicera, men hur går du tillväga? Vad bör du tänka på och var ska du börja?

När du har ditt manus både färdigskrivet och korrekturläst (ett tips för att spara pengar är att ta hjälp av familj och vänner) är det dags att skicka in ditt verk till ett förlag för att få boken publicerad. I dag kan man välja att kontakta de traditionella bokförlagen eller skicka in sitt manus till företag som fokuserar på att publicera boken elektroniskt. Det är alltid en fördel att välja en samarbetspartner som framför allt ger ut den typ av bok du vill publicera. Förlag hittar man idag smidigt på nätet, ett tips är att söka på Svensk Bokhandel.

330px-Borders_bookshelfEfter att ha gått igenom olika förlags hemsidor är det dags att välja förlag att kontakta. Se då till att följa förlagets (eller förlagens då det alltid är en fördel att skicka in till flera) anvisningar när det gäller format på inskickat material. Du ska alltid bifoga ett så kallat följebrev där du lite kortfattat presenterar dig själv och din bok. I följebrevet kan du även nämna att ditt erbjudande inte gäller efter en viss angiven tid, på så sätt undviker du att förlaget sitter på ditt manus allt för lång tid utan att återkomma (vilket tyvärr kan hända många gånger). Att nämna att manuset även är skickat till andra förlag brukar även fungera som en liten push.

Efter några veckor får du svar från förlaget, är de intresserade av att publicera din bok kvarstår att skriva ett avtal mellan er. SFF (Svenska författarförbundet) erbjuder en helt gratis granskning av avtalet för att säkerställa att allt sköts på korrekt sätt.

 

Som författare betalas du i vad som benämns royalty, vilken SFF anser ska vara 25,5 % av försäljningspriset till återförsäljare. Förlaget betalar även en första summa vid inlämnandet av slutligt manus som bör vara minst hälften av den royalty som förlaget har räknat ut totalt för bokens publicering.