Quill_penSkulle du vilja berätta för andra om något i ditt liv eller kanske hela din livshistoria? Även om du personligen tycker att det du vill berätta är spännande och intressant är det ibland viktigt att tänka till hur man bäst förmedlar sin berättelse. Hur kan man på bästa sätt berätta sin djupaste livshistoria så att den även blir intressant att läsa för andra? Det finns så klart bra knep och metoder att använda sig av för att på bästa sätt lägga upp sitt skrivande. Alla kan berätta, det handlar bara om HUR man berättar och på VILKET sätt man berättar.

Först och främst handlar det om till vem du faktiskt ämnar att skriva din självbiografi. Du ska helst redan innan du sätter igång veta vem berättelsen riktar sig till. Är det en berättelse för familjen passar kanske bättre en personligare ton än ett mer distanserat skrivsätt som kan användas för en allmän läsarpublik.

Skriver du till familjen är det viktigt att ta med dina egna minnen och berätta dem utifrån det sätt du själv minns dem. Minnen ni ofta sådant ni alla kommer ihåg men som förmodligen upplevts på olika sätt av var och en. Ska berättelsen och dina minnen nå ut till läsare utanför din egen krets är det viktigt att du inte lämnar ute några viktiga detaljer. Du måste skapa en innehållsrik kontext som gör att läsarna förstår både helheten och de små detaljerna.

Försök hitta ditt budskap i din livsberättelse. Det kan vara allt från sökandet efter den sanna kärleken till klassresor och livslärdomar. Fokuserar du sin självbiografi på en utgångspunkt med ett klart budskap ges berättelsen ett större djup och lite mer betydelse än bara en massa minnen och personliga anekdoter.

Att inspireras av andra i din omgivning är viktigt när du ska finna kreativiteten i ditt skrivande. Tro inte att den bästa lösningen är att stänga in dig i ett litet skrivarskyffe, tvärtom låt andra människor inspirera dig till att minnas och reflektera över livet.

Ytterligare en sak att tänka på är själva tidsupplägget i din berättelse. Det bör du definiera redan innan du sätter igång att skriva för att inte skrivandet ska påverkas. Ska du berätta från början till slut, från nuet till då eller kanske hoppa mellan tider? Allt fungerar, bara man har en röd tråd i berättelsen och en fungerande struktur redan från början.

Lycka till!